Reuma/ Bechterew 70% minder medicatie

 In Blog, Pijlstaartrogolie

 

Pijlstaartrogolie

De pijlstaartrogolie van Eczoil heeft mijn leven een grootse positieve wending gegeven. Sinds de start zijn mijn reumatische pijnklachten hevig verminderd. Let wel: ik heb 70% minder ontstekingen(gemeten in het lab. Bewijs aantoonbaar), met 70% minder medicatie. Makkelijk rekenen!
Uit kennissenkring ken ik mensen met ernstige huidaandoeningen, die bij inname van de pijlrogolie volledig ‘schoon’ zijn geworden.
Uit enthousiasme zou ik nog veel meer willen meedelen over dit wonderbaarlijke natuurproduct. Echter, daar is deze groep voor om e.e.a. verhaalsgewijs te delen.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Reuma, ArtroseECZEEM handen