MCP-1 Ontstekingsremmer

 In Blog, Ontstekingsremmers, Pijlstaartrogolie

MCP-1

MCP-1 De derde werkzame stof,

MCP-1 Is in staat gegranuleerde mestcellen uiteen te laten vallen waar
door hun effect te niet wordt gedaan, en het induceert nog meer IL-6.
Het immuunsysteem komt in een nog hogere staat van paraatheid, Th0
wordt omgezet naar Th2 wat eveneens voor meer IL-6 zorgt.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

COX-2 ReumaKC ontstekingsremmer