MCP-1 Ontstekingsremmer

 In Blog, Ontstekingsremmers, Pijlstaartrogolie

MCP-1

MCP-1 De derde werkzame stof,

MCP-1 Is in staat gegranuleerde mestcellen uiteen te laten vallen waar
door hun effect te niet wordt gedaan, en het induceert nog meer IL-6.
Het immuunsysteem komt in een nog hogere staat van paraatheid, Th0
wordt omgezet naar Th2 wat eveneens voor meer IL-6 zorgt.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

COX-2 ReumaKC ontstekingsremmer